Posted on

Какви лицензи и разрешителни са ви необходими, за да продавате тютюневи изделия в България?

Тютюневите изделия са сред най-популярните и печеливши стоки в света, но тяхното продаване изисква спазване на определени законови изисквания. Ако искате да започнете бизнес с тютюневи изделия в България, трябва да знаете какви лицензи и разрешителни са ви необходими, както и как да ги получите. В тази статия ще ви представим основната информация, която трябва да знаете, преди да стартирате своя бизнес.

Какво е тютюнево изделие?

Според Закона за тютюна и тютюневите изделия, тютюнево изделие е „всяко изделие, приготвено цяло или частично от листа на растението тютюн като суровина, което е предназначено за пушене, нюхане, жевене или смучене“. Това включва цигари, пури, пурети, лули за пушене, нагарници, тютюн за жевене, нюхане или смучене и други подобни продукти.

Какви лицензи и разрешителни са необходими?

За да продавате тютюневи изделия в България, трябва да имате следните лицензи и разрешителни:

  • Лиценз за производство на тютюневи изделия: Този лиценз се изисква от всеки, който произвежда или преработва тютюн или тютюневи изделия в България. Лицензът се издава от Министерството на земеделието, храните и горите след подаване на заявление и представяне на необходимите документи. Лицензът е валиден за пет години и може да бъде подновен.
  • Разрешително за складово държане на тютюн или тютюневи изделия: Това разрешително се изисква от всеки, който складово държи тютюн или тютюневи изделия в България. Разрешителното се издава от Министерството на финансите след подаване на заявление и представяне на необходимите документи. Разрешителното е валидно за една година и може да бъде подновено.
  • Разрешително за продажба на тютюн или тютюневи изделия: Това разрешително се изисква от всеки, който продава тютюн или тютюневи изделия на дребно или на едро в България. Разрешителното се издава от общинските администрации след подаване на заявление и представяне на необходимите документи. Разрешителното е валидно за една година и може да бъде подновено.

Какви са изискванията за продажба на тютюневи изделия?

Освен лицензите и разрешителните, продавачите на тютюневи изделия трябва да спазват и други изисквания, свързани с етикетирането, опаковането, рекламирането и ограничаването на достъпа до тютюневите изделия. Някои от тези изисквания са:

  • Етикетиране и опаковане: Всички тютюневи изделия трябва да имат здравни предупреждения, които покриват 65% от предната и задната част на опаковката, както и информация за съдържанието на никотин, катран и въглероден оксид. Опаковките не трябва да имат елементи, които могат да заблуждават потребителите относно характеристиките или здравните ефекти на тютюневите изделия, като например „лайт“, „органик“ или „без добавки“.
  • Рекламиране и спонсорство: Всякаква реклама или спонсорство на тютюн или тютюневи изделия е забранено в България. Това включва реклама в печатни и електронни медии, интернет, радио и телевизия, както и реклама на места за продажба или публични места. Също така е забранено да се предоставят безплатни проби или подаръци при покупка на тютюневи изделия.
  • Ограничаване на достъпа: Продажбата на тютюн или тютюневи изделия на лица под 18 години е забранена в България. Продавачите трябва да проверяват личните документи на купувачите, ако имат съмнения за техния възраст. Също така е забранено да се продават тютюневи изделия чрез автомати или по пощата.

Как да започнете своя бизнес с тютюневи изделия?

Ако сте решили да започнете своя бизнес с тютюневи изделия в България, трябва да следвате следните стъпки:

  1. Изберете вида на вашата дейност: В зависимост от това дали искате да произвеждате, складово държите или продавате тютюневи изделия, ще имат