Posted on

Ce licențe și permise aveți nevoie pentru a vinde produse din tutun în România?

Vânzarea produselor din tutun este o activitate reglementată de lege, care presupune respectarea unor norme și condiții specifice. Dacă vă gândiți să deschideți un magazin sau un site online de produse din tutun, trebuie să țineți cont de următoarele aspecte:

Directiva privind produsele din tutun

În primul rând, trebuie să vă conformați prevederilor Directivei privind produsele din tutun (2014/40/UE), care stabilește normele care reglementează fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe în Uniunea Europeană. Printre acestea se numără țigaretele, tutunul de rulat, tutunul de pipă, trabucurile, țigaretele de foi, produsele din tutun care nu ard, țigaretele electronice și produsele din plante pentru fumat.

Această directivă:

 • interzice țigaretele și tutunul de rulat cu arome caracteristice
 • obligă industria tutunului să raporteze țărilor din UE ingredientele pe care le utilizează în produsele din tutun
 • stabilește obligativitatea prezenței avertismentelor de sănătate pe pachetele de produse din tutun și produse conexe – avertismentele combinate de sănătate (imagine, text și informații despre cum ne putem lăsa de fumat) trebuie să acopere 65 % din fața și spatele pachetelor de țigarete și de tutun de rulat
 • stabilește dimensiuni minime pentru avertismente și interzice pachetele mici pentru anumite produse din tutun
 • interzice mesajele promoționale și înșelătoare cu privire la produsele din tutun, țigaretele electronice și produsele din plante pentru fumat
 • introduce un sistem european de urmărire și asigurare a trasabilității pentru a combate vânzarea ilegală a produselor din tutun
 • le permite statelor membre să interzică vânzarea pe internet a tutunului și a produselor conexe
 • stabilește cerințe în materie de siguranță, calitate și notificare pentru țigaretele electronice
 • obligă producătorii și importatorii să informeze țările din UE cu privire la noile categorii de produse din tutun înainte de a le introduce pe piața UE

Pentru mai multe informații despre Directiva privind produsele din tutun, puteți consulta pagina web dedicată a Comisiei Europene.

Legea pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun

În al doilea rând, trebuie să respectați prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, modificată și completată prin Legea nr. 15/2022. Această lege transpune în legislația națională Directiva privind produsele din tutun și stabilește măsuri suplimentare pentru protejarea sănătății publice.

Această lege:

 • interzice fumatul în spațiile publice închise, în spațiile de joacă pentru copii și în mijloacele de transport în comun
 • interzice publicitatea, promovarea și sponsorizarea produselor din tutun și a celor conexe
 • interzice vânzarea produselor din tutun și a celor conexe minorilor cu vârsta sub 18 ani
 • interzice vânzarea produselor din tutun și a celor conexe prin automate sau prin intermediul telefonului, internetului sau altor mijloace de comunicare la distanță
 • interzice distribuirea gratuită a produselor din tutun și a celor conexe
 • reglementează condițiile de fabricare, import, depozitare, transport și comercializare a produselor din tutun și a celor conexe
 • stabilește obligații de raportare pentru producătorii, importatorii și distribuitorii de produse din tutun și cele conexe
 • stabilește sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legale, care pot consta în amenzi, suspendarea sau închiderea activității unităților comerciale

Pentru mai multe informații despre Legea pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, puteți consulta textul integral al actului normativ.

Cum să vă autorizați magazinul sau site-ul de produse din tutun?

Dacă vreți să vă autorizați magazinul sau site-ul de produse din tutun, trebuie să urmați câțiva pași simpli:

 1. Să vă înregistrați ca persoană fizică autorizată (PFA), întreprindere individuală (II), întreprindere familială (IF) sau societate comercială (SRL, SA etc.) la Registrul Comerțului.
 2. Să obțineți avizele și autorizațiile necesare pentru desfășurarea activității de comerț cu amănuntul a produselor din tutun și cele conexe. Acestea pot fi: aviz sanitar-veterinar, aviz de securitate la incendiu, autorizație de mediu, autorizație de funcționare eliberată de primărie etc.
 3. Să vă asigurați că respectați toate condițiile legale privind etichetarea, ambalarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și cele conexe. De exemplu: să nu vindeți produse cu arome caracteristice, să nu faceți publicitate sau promovare pentru aceste produse, să nu le vindeți minorilor sau prin internet, să afișați avertismentele de sănătate pe pachete etc.
 4. Să vă informați despre obligațiile de raportare pe care le aveți față de autoritățile competente. De exemplu: să raportați ingredientele și emisiile produselor din tutun pe care le comercializați, să raportați cantitățile de produse din tutun achiziționate și vândute etc.
 5. Să vă asigurați că respectați toate obligațiile fiscale și contabile pe care le aveți ca operator economic. De exemplu: să plătiți taxele și impozitele datorate statului, să țineți evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor etc.

Dacă respectați toate aceste condiții, puteți să vă desfășurați activitatea de vânzare a produselor din tutun în mod legal și sigur.

Ce alte produse puteți vinde în magazinul sau site