Posted on

Ako predávať tabakové výrobky na Slovensku: licencie a povolenia

Predaj tabakových výrobkov je regulovaný zákonom o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý stanovuje podmienky pre predaj a distribúciu týchto výrobkov. V tomto článku si povieme, aké licencie a povolenia potrebujete, ak chcete predávať tabakové výrobky na Slovensku, a kde sa ich dá získať.

Čo sú tabakové výrobky?

Podľa zákona sa za tabakové výrobky považujú:

 • cigarety,
 • cigary,
 • cigarilky,
 • fajkový tabak,
 • šnupací tabak,
 • žuvací tabak,
 • tabak na fajčenie vo vodnej fajke,
 • tabak na balenie do papierika,
 • elektronické cigarety a náplne do nich,
 • výrobky na zahrievanie tabaku.

Za tabakové výrobky sa nepovažujú liečivá, zdravotnícke pomôcky, bylinné cigarety ani bylinné produkty na fajčenie.

Kto potrebuje licenciu na predaj tabakových výrobkov?

Licenciu na predaj tabakových výrobkov potrebujú všetci prevádzkovatelia, ktorí chcú predávať tieto výrobky priamo spotrebiteľom. Licencia sa vzťahuje na každú prevádzku osobitne, takže ak máte viac prevádzok, potrebujete pre každú z nich samostatnú licenciu. Licencia sa nevzťahuje na predaj tabakových výrobkov cez internet.

Ako získať licenciu na predaj tabakových výrobkov?

Licenciu na predaj tabakových výrobkov udeľuje Ministerstvo zdravotníctva SR na základe žiadosti prevádzkovateľa. Žiadosť musí obsahovať:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a rodné číslo prevádzkovateľa (ak je fyzickou osobou), alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu prevádzkovateľa (ak je právnickou osobou),
 • názov a adresu prevádzky, kde sa budú predávať tabakové výrobky,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 165 eur za každú prevádzku.

Žiadosť sa podáva písomne alebo elektronicky na adrese Ministerstva zdravotníctva SR: Limbová 2, 837 52 Bratislava. Ministerstvo rozhodne o žiadosti do 30 dní od jej doručenia. Licencia sa udeľuje na dobu neurčitú a je prenosná na iného prevádzkovateľa za podmienky súhlasu ministerstva.

Aké sú povinnosti držiteľov licencie?

Držitelia licencie na predaj tabakových výrobkov musia dodržiavať nasledujúce povinnosti:

 • predávať len tie tabakové výrobky, ktoré sú označené podľa zákona a spĺňajú požiadavky na zloženie, emisie a testovanie,
 • nevydávať zľavy, darčeky ani iné výhody pri kúpe tabakových výrobkov,
 • neponúkať ani nepredávať tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov,
 • neponúkať ani nepredávať tabakové výrobky na miestach, kde je zakázané fajčiť,
 • neponúkať ani nepredávať tabakové výrobky prostredníctvom automatov, pokiaľ nie sú vybavené elektronickým overovaním veku zákazníka,
 • viesť evidenciu o predaných tabakových výrobkoch a predkladať ju na požiadanie príslušným orgánom,
 • informovať zákazníkov o škodlivosti tabakových výrobkov a o možnostiach liečby závislosti na nikotíne,
 • zabezpečiť, aby v prevádzke boli viditeľne umiestnené informačné tabule o zákaze predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov a o škodlivosti tabakových výrobkov.

Kde sa dajú kúpiť kvalitné sklenené bongy?

Ak hľadáte kvalitné sklenené bongy na predaj vo vašej prevádzke, odporúčame vám navštíviť internetový obchod GlassBongs.eu, ktorý je popredným dodávateľom sklenených bongov v Európe. V ich ponuke nájdete viac ako 400 modelov sklenených bongov rôznych tvarov, farieb a veľkostí, ktoré sú vyrobené z kvalitného borosilikátového skla. GlassBongs.eu ponúka nielen maloobchodný predaj, ale aj veľkoobchodný predaj a dropshipping pre prevádzkovateľov, ktorí chcú rozšíriť svoj sortiment. GlassBongs.eu tiež poskytuje možnosť bieloznačkovania, teda prispôsobenia sklenených bongov podľa vašej značky. GlassBongs.eu má svoj sklad v Európe a dokáže doručiť tovar do 3-5 dní do väčšiny destinácií v Európe alebo Spojenom kráľovstve. Ak hľadáte spoľahlivého partnera pre predaj sklenených bongov, neváhajte kontaktovať GlassBongs.eu.

Zhrnutie

Predaj tabakových výrobkov na Slovensku je regulovaný zákonom a vyžaduje si licenciu od Ministerstva zdravotníctva SR. Licencia sa udeľuje na dobu neurčitú a je prenosná na iného prevádzkovateľa za podmienky súhlasu ministerstva. Držitelia licencie musia dodržiavať rôzne povinnosti týkajúce sa označovania, predaja a evidencie tabakových výrobkov. Ak chcete predávať sklenené bongy vo vašej prevádzke, odporúčame vám navštíviť internetový obchod GlassBongs.eu, ktorý je popredným dodávateľom sklenených bongov v Európe. GlassBongs.eu ponúka ni