Posted on

Jak držet krok s nejnovějšími trendy a požadavky zákazníků v průmyslu v Česku?

`

Průmysl je jedním z nejdůležitějších odvětví české ekonomiky, které zaměstnává miliony lidí a přináší značnou část hrubého domácího produktu. Průmysl je také velmi dynamický a neustále se mění pod vlivem nových technologií, globalizace a změn chování spotřebitelů. Jak tedy mohou české firmy držet krok s nejnovějšími trendy a požadavky zákazníků v průmyslu?

V tomto článku se podíváme na některé z klíčových výzev a příležitostí, kterým český průmysl čelí, a nabídneme několik tipů, jak se na ně připravit a využít je ve svůj prospěch.

Výzva: Nedostatek pracovních sil a nízká produktivita práce

Jednou z hlavních výzev, kterou český průmysl musí řešit, je nedostatek pracovních sil a nízká produktivita práce. Česká republika má jednu z nejnižších mír nezaměstnanosti v Evropské unii (2,4 % v roce 2018) a nedostatek kvalifikovaných pracovníků se stává stále naléhavějším problémem pro české firmy. Zároveň je česká ekonomika vystavena slabé produktivitě práce a růstu produktivity práce. Produktivita práce na hodinu práce byla v roce 2017 38 dolarů, což je pouze 86 % úrovně produktivity práce v Německu. Data na úrovni firem ukazují, že zejména české malé a střední podniky (MSP) snižují celkovou produktivitu práce země, přičemž malé firmy vykazují přibližně poloviční produktivitu práce než větší české firmy.

Česko se tak jako jeho středoevropské sousedy ocitá v riziku zažít variantu tzv. pasti středního příjmu, kdy minulý úspěch založený na průmyslové výrobě není zárukou budoucího úspěchu. Termín „past středního příjmu“ poprvé použili Indermit Gill a Homi Kharas v roce 2007 a popisuje situaci, kdy země již nemůže konkurovat mezinárodně v odvětvích s nízkou přidanou hodnotou, protože mzdy vzrostly, ale také nemůže konkurovat ve vyšších hodnotách -přidaných aktivitách, protože produktivita je příliš nízká. Zní to povědomě?

Příležitost: Průmysl 4.0

Tuto dvojitou výzvu by potenciálně mohla překonat očekávaná vlna digitalizace a automatizace technologií, známá jako Průmysl 4.0, která by mohla zvýšit produktivitu a zároveň nahradit práci. Vývoj a zavádění pokročilých průmyslových technologií není jednoduché: nové provozní technologie, jako jsou pokročilé roboty a autonomní výroba, vyžadují značné počáteční investice a specializovanou pracovní sílu, která je schopna je vyvíjet a provozovat. Přes svůj úspěšný průmyslový sektor Česko postrádá trh, pracovní sílu a ekonomiku rozsahu svých sousedů, Německa a Rakouska. Otázkou je, zda jsou Česko a podobné ekonomiky připraveny na tuto novou digitální vlnu.

V rámci probíhající zprávy Světové banky o Průmyslu 4.0 jsme provedli případovou studii českých disruptorů, kteří potenciálně drží klíč k modernizaci českého průmyslového sektoru vývojem nových digitálních řešení. Identifikovali jsme kolem 50 startupů, které vyvíjejí inovativní technologie Průmyslu 4.0, a zeptali jsme se jich na nejnaléhavější výzvy, kterým čelí jejich společnosti. Jedním z takových startupů je Sewio, brněnský startup, který vyvinul systém sledování polohy v reálném čase uvnitř budovy, který pomáhá svým klientům sledovat objekty na místech, kde nefunguje GPS.

Tip: Buďte inovativní a spolupracujte

Jak tedy mohou české firmy držet krok s nejnovějšími trendy a požadavky zákazníků v průmyslu? Naše studie naznačuje, že klíčem je být inovativní a spolupracovat. Inovace znamená nejen vyvíjet nové produkty a služby, ale také zlepšovat procesy, organizaci a obchodní modely. Spolupráce znamená nejen spolupracovat s jinými firmami ve stejném odvětví, ale také s jinými odvětvími, akademickou sférou, vládou a dalšími aktéry ekosystému.

České firmy by měly využít svých silných stránek, jako je kvalita výrobků, technické znalosti a schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků. Zároveň by měly investovat do rozvoje nových dovedností, infrastruktury a kultury, které jim umožní lépe využít potenciál Průmyslu 4.0. České firmy by také měly hledat nové příležitosti na domácím i mezinárodním trhu a rozšířit svou nabídku o nové segmenty a hodnoty.

Příklad: GlassBongs.eu

Jedním z příkladů české firmy, která se snaží držet krok s nejnovějšími trendy a požadavky zákazníků v průmyslu, je GlassBongs.eu. Jedná se o velkoobchodního dodavatele skleněných bongů v Evropě, který nabízí širokou škálu produktů pro milovníky bylin nebo tabáku. GlassBongs.eu se zamě